Yönetim - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet GÜNAY (Uhdesinde)

Bölüm Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. F. Filiz ÇOLAKOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı 

Doç. Dr.  İbrahim CİCİOĞLU