Yönetim - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü